Download Ouroboros 2.0.3 – Script, Plugin cho AE

Plugin

Với Ouroboros 2.0.3 bạn có thể dễ dàng tạo ra nhiều nét vẽ trên một đường dẫn duy nhất trong After Effect.

Tính năng của Ouroboros 2.0.3

 • Tạo đường kẻ ở giữa, hình vuông, hình tròn và hình tam giác.
 • Tạo nhiều nét trên một đường dẫn duy nhất.
 • Tô màu nhiều nét với một điều khiển màu.
 • Đặt Chiều rộng nét vẽ ngẫu nhiên cho mỗi nét vẽ.
 • Mainain Stoke Width khi đường dẫn ban đầu mở rộng.
 • Đặt Opacity ngẫu nhiên cho mỗi nét.
 • Cắt tỉa từng nét một cách cố định.
 • Đặt chiều dài ngẫu nhiên và bù đắp trên đường dẫn.
 • Cắt tất cả các nét bằng cách sử dụng nét ban đầu.

Download Ouroboros 2.0.3

 • Link download tại đây: https://www.fshare.vn/file/CDJBN5EB36D2?token=1624806804
 • Hướng dẫn download

Hãy tải và trải nghiệm ngay Ouroboros 2.0.3 cho video của bạn nhé.