Download AfterCodecs 1.9.3 – Plugin cho AE Link Fshare

Plugin

AfterCodecs cho phép hiển thị một cách đầy đủ và trực tiếp các codecs đã được mở trước đó. Nó giúp tập hợp và thống nhất các codecs cùng lĩnh vực với nhau giúp nhà thiết kế dễ dàng tìm kiếm.

Hướng dẫn sử dụng AfterCodecs

Bạn có thể xem hướng dẫn dùng AfterCodecs tại đây:

Khi sử dụng AfterCodecs thì quá trình render sẽ diễn ra nhanh hơn, nén và mã hoá file thuận tiện hơn mà không cần xếp vào hàng đợi hoặc phải nhấp lệnh khi có tệp đang xử lý.

AfterCodecs tương thích với cấu hình CC2017 trở đi.

Tham khảo thiết kế bao bì mỹ phẩm thiên nhiên (https://designer.com.vn/bao-bi/thiet-ke-bao-bi-my-pham-thien-nhien) để giúp những sản phẩm mỹ phẩm từ thiên nhiên của thương hiệu bạn thêm phần hấp dẫn và thu hút khách hàng nhé.

Download AfterCodecs 1.9.3

  • Link download tại đây: https://www.fshare.vn/folder/1GX25D2V2DCC?token=1624867200
  • Hướng dẫn download:

Hãy tải và sử dụng AfterCodecs 1.9.3 ngay nhé.